W ramach Programu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” finansowanego przez Fundację Orlen odbyły się warsztaty szycia bohaterów literackich z Izabelą Cembor – pracownikiem Augustowskich Placówek Kultury, właścicielką pracowni „Ala ma Kota”. Uczniowie klasy IV a z wielkim zaangażowaniem i ogromnymi emocjami szyli Pana Kleksa. Będzie on im towarzyszył na lekcjach języka polskiego poświęconych tej lekturze.

Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział Augustów.