W czasie pandemii niewątpliwie jednym z wielkich wyzwań stała się zdalna edukacja. Stwarzała potrzeby, które jeszcze do niedawna były abstrakcją. Wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu było dla naszej społeczności szkolnej jak trzęsienie ziemi. Potrzebowaliśmy instrukcji, jak nauczyć się żyć w tym e-świecie.

Zadawaliśmy sobie pytanie, na czym tak naprawdę nam zależy. Odpowiedź była oczywista. Na pewno nie na wzorowo przeprowadzonych lekcjach zdalnych, ale na byciu z uczniem, towarzyszeniu mu, na uczeniu samodyscypliny i zapełnieniu jego czasu wolnego. W sukurs przyszła kreatywność. Spróbowaliśmy przenieść realizację różnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym do sieci, aby uczniowie mieli chociaż namiastkę budowania społeczności i relacji międzyludzkich. Miejscem spotkań uczyniliśmy naszą szkolną stronę internetową.

Zaczątkiem były pomysły na ciekawe projekty polonistyczne, które już wkrótce przerodziły się w akcje o szerszym zasięgu.       Warto wspomnieć chociażby o konkursie plastyczno – literackim upamiętniającym  stulecie urodzin św. Jana Pawła II, konkursie: „Przygoda z książką w tle”, „Ilustracji do ulubionej książki”, wciąż ważnych zagadnieniach ekologicznych zakończonych pracami artystycznymi. Ze wzruszeniem czytaliśmy też o domowych sekretach ujawnionych w refleksyjnych wierszach naszych najmłodszych w ramach projektu „Mama tata i ja to zabawa na sto dwa”. Tymczasem wielkimi krokami  zbliżało się święto szkoły – najważniejsza data w kalendarzu wydarzeń naszej placówki. Nie było planu, ale był pomysł, chęci i przywiązanie do tradycji. W dniu 18 maja świętowaliśmy! Obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Święto szkoły wczoraj i dziś”, wysłuchaliśmy „na żywo” życzeń pani dyrektor Agnieszki Renaty Milanowskiej, a uczniowie wzięli udział w konkursie fotograficznym „Zamaskowani”, w konkursie historyczno – plastycznym o patronie, w konkursie grafiki komputerowej „Laurka z życzeniami dla szkoły”. Świetne umiejętności zostały docenione  przez Radę Rodziców, która nie szczędziła środków finansowych na nagrody.

            Nie bez echa pozostawiliśmy „Światowy Dzień bez Papierosa”. Uczestnicy konkursu  swoją twórczością określili dojrzałe i mądre wybory. Należy również podkreślić, że uczniowie, w tym trudnym dla wszystkich czasie wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem, toteż w ich stronę 1 czerwca popłynęły okolicznościowe wiersze i serdeczne życzenia zmontowane i zebrane na youtube.

            Jak pokazuje rzeczywistość ograniczenia oraz niedoskonałość wirtualnych narzędzi nie przeszkodziły w organizacji „Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur”. Z naszej szkoły zgłosiło się 122 uczniów. Gratulujemy przede wszystkim udziału, bo edukacja to przecież zaangażowanie, motywowanie, a nie ciągłe weryfikowanie i ocenianie.

            Czas nauki zdalnej był tak naprawdę dla nas sprawdzianem z odpowiedzialności, empatii i zwykłej ludzkiej życzliwości. Wielu z nas zdało go celująco, mimo niektórych dolegliwych aspektów pandemii i słabych łączy internetowych oraz braków sprzętowych.

            Te również staraliśmy się, w miarę możliwości niwelować. Szkoła, korzystając ze środków ministerialnych i pomocy Urzędu Miejskiego w  Augustowie, wypożyczyła uczniom zakupiony sprzęt komputerowy. Mogli oni również skorzystać z tabletów, będących w posiadaniu szkoły. Na wysokości zadania stanęli także rodzice.

            Od początku nauczania zdalnego pracowaliśmy nad udoskonalaniem sposobów komunikacji z naszymi uczniami. Zaczęliśmy od wykorzystania działającego w szkole
 e – dziennika, jednakże szybko stało się jasne, że daje on zbyt mało możliwości w pracy z uczniami. Postanowiliśmy więc sięgnąć po całkowicie nowe dla  narzędzie – platformę
 G Suite.

            Nauczyciele, często przełamując własne przyzwyczajenia, wzięli udział w szkoleniach on-line i wkrótce okazało się, że otrzymaliśmy narzędzie niezwykłe, które nie tylko pozwala w łatwy i przejrzysty sposób przekazać uczniom potrzebne materiały edukacyjne, ale również umożliwia bardziej zindywidualizowany kontakt z nimi poprzez wymianę wiadomości, których w tym czasie przesyłaliśmy sobie setki. Każdy z uczniów i nauczycieli otrzymał swoje indywidualne konto, co zapewniło nam bezpieczeństwo pracy w sieci. To problem niezwykle istotny w dzisiejszych czasach.

            Platforma pozwoliła nam sprawdzać postępy uczniów i przekazywać im informacje zwrotną na ich temat, a wreszcie, co jest bardzo ważne, dała nam możliwość prowadzenia zajęć online, czyli najbardziej zbliżonych do tych, które uczniowie znają z codzienności szkolnej.

Pandemia, oprócz oczywistych skutków negatywnych, wyzwoliła ogrom kreatywności. Na platformie odbyły się nie tylko konkursy, ale też, na przykład, debaty obywatelskie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Nasi uczniowie odpowiadali i recytowali patrząc nie w oczy swego nauczyciela, a w oko kamery internetowej. Nauczyciele z kolei przekonali się, że posiedzenie rady pedagogicznej może odbyć się online.

Zdajemy sobie sprawę, że czas nauki zdalnej, to okres wielu wyzwań, niepewności, czasem zdenerwowania i zniecierpliwienia. Jednak jak każda trudna sytuacja, ta również ma swoje strony pozytywne. W tym wypadku są to z pewnością nowe kompetencje informatyczne i komunikacyjne, które wszyscy musieliśmy w krótkim czasie opanować. Jesteśmy przekonani, że będą one wykorzystywane także wtedy, kiedy znów spotkamy się w szkole. Wierzymy, że nastąpi to już po wakacjach🙂

                                                           Elżbieta Budzińska, Marzenna Czerwińska

W związku ze zbliżającym się końcem roku, pragnę serdecznie podziękować rodzicom naszych uczniów za ogromną wyrozumiałość, wsparcie i życzliwość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Życzę Państwu odpoczynku, efektywnej regeneracji psychofizycznej oraz znalezienia drogi do równowagi po kilku miesiącach wytężonej pracy z koronawirusem w tle.

Uczniom, życzę zasłużonego odpoczynku po szczególnym roku szkolnym.

Wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia, ciekawych przygód, naładowania akumulatorów i do zobaczenia w świecie realnym w nowym roku szkolnym

                                                                            Agnieszka Renata Milanowska