31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to zostało ustanowione przez WHO w 1987 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na powszechny problem uzależnienia oraz na negatywne skutki zdrowotne. Z badań wynika, że w Polsce po papierosa sięga prawie 9 mln osób.

Światowy Dzień bez Papierosa jest dobrą okazją do rozmów na tematy uzależnień oraz schorzeń wywołanych przez palenie papierosów – głównie nowotworów płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. WHO ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, to do 2030 roku tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.