Jedną z popularniejszych, lecz nie zawsze docenianych form pracy, jest praca w grupach. Moi uczniowie mieli ostatnio okazję pracować w taki właśnie sposób na zajęciach. Klasa 5 „c” opracowywała gry dydaktyczne do lektury „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” C.S.Lewisa, natomiast klasa 6 „a” przygotowywała przewodnik turystyczny pt. „Afrykańskie safari”, który nawiązywał do omawianej przez uczniów lektury- „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.  Uczniowie otrzymali wcześniej ode mnie kryteria sukcesu, aby przygotować się do lekcji. Potem zostali podzieleni w sposób losowy na zespoły i już na zajęciach tworzyli gry i przewodniki, które następnie zaprezentowali na forum klasy. Uczniowie zaskoczyli mnie swoimi pomysłami i dbałością o szczegóły, sami też podkreślali, że w taki sposób łatwiej było im zapamiętać informacje oraz utrwalić treść lektur. Ponadto ta forma pracy pozwoliła uczyć się od siebie, dyskutować oraz przygotować się do publicznych wystąpień. 

Opracowanie: B.Tomaszewska