Ślubowanie klas pierwszych
25 października 2019r. był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych, ponieważ odbyła się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie. Zanim pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej musieli wykonać szereg zadań: śpiewali piosenki, rozwiązywali zagadki, zaprezentowali okrzyk i zasady ruchu drogowego oraz recytowali „Katechizm Polaka”. Wszystkie aktywności obserwował  Król Kredkos i jego  małżonka oraz pani dyrektor Agnieszka Renata Milanowska i zaproszeni goście, na czele z burmistrzem miasta Augustowa panem Mirosławem Karolczukiem. Wszyscy uznali, że zadania zostały wykonane i można przyjąć dzieci do grona uczniów. Ślubowanie na sztandar szkoły przyjęła  pani dyrektor, a następnie razem z wicedyrektorem  panem Leszkiem Mołodziejko uroczyście dokonali aktu pasowania. Dzieci w kolorowych biretach z okazjonalnymi dyplomami prezentowały się pięknie. Na koniec uroczystości rodzice pierwszoklasistów wręczyli klasom upominki. Pod koniec uroczystości zgromadzeni usłyszeli miłe słowa o przygotowaniu dzieci od burmistrza, od p. Adama Sobeckiego – przewodniczącego Rady Rodziców oraz od pani Barbary Czartoszewskiej -przedstawicielki Sybiraków. Zwieńczeniem tego wydarzenia były pamiątkowe zdjęcia uczniów klas pierwszych z wychowawcami, dyrekcją i panem burmistrzem. Udana uroczystość była nie tylko sukcesem uczniów ale także wychowawczyń Bożeny Kuligowskiej, Magdaleny Bielawskiej, Bożeny Szyperek, Barbary Milewskiej i Anny Jakucewicz.     Wychowawczynie klas pierwszych