Akcja ”Szkoła pamięta” – rozpoczęta
Społeczność naszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta  w Augustowie aktywnie włączyła się do akcji patriotycznej „Szkoła pamięta”. Przed  Wszystkimi Świętymi porządkujemy groby tych, którzy odeszli. Wspominamy też te osoby, które zapisały się w dziejach naszych rodzin i na kartach historii. Pamięć wyraża nasz szacunek do tradycji i dokonań zmarłych, dlatego dbamy i wspominamy o bohaterach związanych z historią Polski, a w szczególności naszego regionu.
W ramach akcji:
• odwiedzimy i uporządkujemy groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności;
• odwiedzimy lokalne miejsca pamięci i zgłębimy ich historię;
• zapalimy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
• uprzątniemy bezimienne i opuszczone groby,
•zorganizujemy zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;
• odwiedzimy groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły;
• zaprosimy Sybiraków, by podzielili się swoimi przeżyciami.
Uczniowie z klasy VI D wraz z nauczycielką historii D. Gregorowicz  odwiedzili Rynek Zygmunta Augusta, w którego centrum znajduje się Pomnik Niepodległości. Następnie przeszli ulicą 3 Maja pod tablicę, która upamiętnia zamordowanych w latach 1939 – 41 oraz 1941– 56 mieszkańców Augustowa i okolic.  Trzecim miejscem pamięci, które odwiedzili, był pomnik Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa Polskiego, twórcy Legionów Polskich. Na zakończenie tego wyjścia edukacyjnego uczniowie wykonali wspólne zdjęcie przed budynkiem starostwa, na którym jest zamieszczona tablica upamiętniająca naczelnika powiatu augustowskiego, dowódcy powstania styczniowego na Ziemi Augustowskiej kpt. Stanisława Orechwy.    
Art. i zdj. D. Gregorowicz (więcej zdjęć w Galerii)