PODZIAŁ UCZNIÓW NA KLASY - CZERWIEC 2020

INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 POWSTANĄ 4 ODZIAŁY KLAS PIERWSZYCH!

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE:)

STOŁÓWKA

ŚWIETLICE

SALE LEKCYJNE

KORYTARZE, SZTANIA

GABINET LOGOPEDY, PEDAGOGA, DORADCY ZAWODOWEGO

BIBLIOTEKA