Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1

tel./fax 87 643 28 55

e-mail: admin@sp2aug.pl

adres strony: http://www.sp2aug.pl

administrator: m.czerwinska@sp2aug.pl