Dyrektor szkoły

od 1 września 2017 roku

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Nauczyciel biologii i matematyki

Wicedyrektor szkoły

od roku 2005

mgr Leszek Mołodziejko

Nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki