Galeria fotografii Archiwum Mapa portalu http://sp2aug.pl
 
 

Znaj swoje prawa
 

 

PRAWA DZIECKA
 

Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne (dla starszych dzieci). Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych pozostawiając je pod prawną opieką dorosłych.

Prawa dziecka:

 • prawo do życia i rozwoju

 • prawo do posiadania stanu cywilnego

 • prawo do uzyskania obywatelstwa

 • prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia,
  do wychowania przez rodziców naturalnych

 • prawo do wolności religii lub przekonań

 • prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych

 • wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa

 • wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)

 • zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka

Prawa socjalne:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego

 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia

 • prawo do odpowiedniego standardu życia

 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna)

 • prawo do zmienności swych praw

 • prawo do korzystania z dóbr kultury

 • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych

Prawa polityczne:

 • prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych

 • prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji
  i idei wszelkiego rodzaju

 • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

przejdź do galerii zdjęć

galeria zdjęć z pobytu przyjaciół z Włoch w naszej szkole 22-29.05.2005

DIAMO IL BENVENUTO AL NOSTRI AMICI DI PORTO CERESIO

galeria zdjęć z pobytu przyjaciół z Włoch w naszej szkole 22-27.09.2008

Pozostałe wiadomości - patrz Archiwum

SP 2 AUGUSTÓW
Biuletyn Informacji Publicznej


Informatyka
testy onlineBĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
 
sprawdź swoją wiedzę


SERDECZNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA ZA  ... 
<< zobacz >>


NO, CHYBA ŻARTY SOBIE ROBISZ ...
Zaliczasz się do grupy ...
<< zobacz >>


CZY ZNASZ DZIEJE AUGUSTOWA?
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą już ze starszej epoki kamienia, czyli sprzed 
10-8 tyś. lat ...
 << więcej


Herb Augustowa

został nadany przez

Zygmunta II Augusta
wraz z nadaniem

 Augustowowi praw miejskich

 w Wilnie w 1557 roku.

 

Symbolika

Na królewski herb miasta

składają się:

 

czerwone tło

- kolor czerwony symbolizuje władzę,

 

mitra Wielkiego Księcia Litewskiego

- pokazuje,
że Zygmunt August był również władcą Litwy, a Augustów leżał na pograniczu Korony i Litwy,

 

splecione złote litery S i A
- monogram Zygmunta II Augusta (łac. Sigismundus Augustus) spotykany m.in. na królewskich arrasach na Wawelu,

 

mniejsze złote litery P i R
- skrót od Poloniae Rex,
czyli król Polski.


 szkoły

 


kliknij


webmaster IPS

spol2006@gmail.com


Copyright © 2002-2009 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta,, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1