Test z Worda


  1. Przycisk "biała kartka"  na pasku narzędzi służy do:
    1. usuwania strony z dokumentu;
    2. tworzenia  nowego dokumentu;
    3. dodawania nowej strony do dokumentu.

     

  2. Akapitem nazywamy:
    1. ciąg znaków rozdzielonych spacjami;
    2. ciąg liter rozdzielonych spacjami;
    3. wcięcie w pierwszym wierszu tekstu.

     

  3. Klawisza ENTER używamy do:
    1. tworzenia akapitów;
    2. przejścia do nowego wiersza;
    3. wcięcia akapitu.

     

  4. BACSPACE to klawisz używany do:
    1. kasowania liter za kursorem;
    2. kasowania znaków przed kursorem;
    3. kasowania znaków za kursorem.

     

  5. Aby napisać wielką literę Ź należy wcisnąć:
    1. Shift + Alt + Z;
    2. Shift + Alt + X;
    3. Caps Lock + Alt + Z.

     

  6. Pracując nad długim tekstem należy:
    1. od początku go formatować;
    2. pisać szybko, wiersze oddzielając ENTEREM;
    3. często zapisywać.

     

  7. Umieszczając wyraz w nawiasie:
    1. należy poprzedzić spacją;
    2. piszemy bez spacji;
    3. zaczynamy pisać wielką literą.

     

  8. Jak działa przycisk dyskietka w nowym dokumencie?:
    1. jako „zapisz zmiany”;
    2. jako „zapisz bez nazwy”;
    3.  zapisuje dokument na dyskietce.

     

  9. Formatowanie tekstu polega na:
    1. na napisaniu go czcionką kolorową;
    2. zwiększeniu odstępów między wierszami;
    3. nadaniu odpowiedniego wyglądu dokumentowi tekstowemu.

     

  10. Wyjustować to znaczy:
    1. wyrównać tekst do lewej;
    2.  wyrównać tekst do lewej i do prawej;
    3. podzielić tekst na akapity.

     

  11. Edytor tekstu to program do:
    1. tworzenia dokumentu tekstowego;
    2. tworzenia grafiki komputerowej;
    3. wykonywania obliczeń matematycznych.

     

  12. Jak można zaznaczyć cały dokument w blok?
    1. trzeba wcisnąć CTRL + ALT;
    2. trzeba wcisnąć CTRL + A;
    3. trzeba zaznaczać każdy wiersz oddzielnie.

     

  13. Standardowa wielkość czcionki przy tworzeniu podstawowych dokumentów to:
    1. 14 pkt;
    2. 16 pkt;
    3. 12 pkt.

     

  14. Konwertowanie polega na przekształcaniu tekstu na tabelę i odwrotnie poprzez wykonanie pleceń:
    1. Tabela/Konwertuj;
    2. Narzędzia/Dostosuj;
    3. w wordzie nie można konwertować.

     

  15. Aby zmienić tekst pisany małymi literami na wielkie należy:
    1. na pasku MENU wcisnąć FORMAT/Zmień wielkość liter;
    2. na pasku MENU wcisnąć NARZĘDZIA/Dostosuj;
    3. od początku napisać wielkimi literami.

     

  16. W celu ukrycia zbędnych krawędzi tabeli postąpisz wciskając:
    1. na pasku MENU TABELA/Ukryj linie siatki;
    2. na pasku MENU wcisnąć NARZĘDZIA/Dostosuj;
    3. na pasku MENU wcisnąć TABELA/Konwertuj.

     

  17. Jak utworzyć twardą spację?
    1. ALT + SHIFT + spacja;
    2. spacja + CTRL + SHIFT;
    3. CTRL + SHIFT + spacja.

     

  18. Do czego służy zaznaczanie tekstu w blok?
    1. do formatowania czcionek;
    2. do formatowania akapitu;
    3. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

     

  19. Pisać kursywą to znaczy:
    1. pisać pismem pogrubionym;
    2. pisać wielkimi literami;
    3. pisać pismem pochyłym.

     

  20. Standardowa karta papieru ma format:
    1. A4 /210x297/
    2. A5 /148X210/;
    3. B5 /182x257/.

     


Test opracował Stanisław Polak