Test z Worda


 1. Przycisk "biała kartka"  na pasku narzędzi służy do:
  1. usuwania strony z dokumentu;
  2. tworzenia  nowego dokumentu;
  3. dodawania nowej strony do dokumentu.

   

 2. Akapitem nazywamy:
  1. ciąg znaków rozdzielonych spacjami;
  2. ciąg liter rozdzielonych spacjami;
  3. wcięcie w pierwszym wierszu tekstu.

   

 3. Klawisza ENTER używamy do:
  1. tworzenia akapitów;
  2. przejścia do nowego wiersza;
  3. wcięcia akapitu.

   

 4. BACSPACE to klawisz używany do:
  1. kasowania liter za kursorem;
  2. kasowania znaków przed kursorem;
  3. kasowania znaków za kursorem.

   

 5. Aby napisać wielką literę Ź należy wcisnąć:
  1. Shift + Alt + Z;
  2. Shift + Alt + X;
  3. Caps Lock + Alt + Z.

   

 6. Pracując nad długim tekstem należy:
  1. od początku go formatować;
  2. pisać szybko, wiersze oddzielając ENTEREM;
  3. często zapisywać.

   

 7. Umieszczając wyraz w nawiasie:
  1. należy poprzedzić spacją;
  2. piszemy bez spacji;
  3. zaczynamy pisać wielką literą.

   

 8. Jak działa przycisk dyskietka w nowym dokumencie?:
  1. jako „zapisz zmiany”;
  2. jako „zapisz bez nazwy”;
  3.  zapisuje dokument na dyskietce.

   

 9. Formatowanie tekstu polega na:
  1. na napisaniu go czcionką kolorową;
  2. zwiększeniu odstępów między wierszami;
  3. nadaniu odpowiedniego wyglądu dokumentowi tekstowemu.

   

 10. Wyjustować to znaczy:
  1. wyrównać tekst do lewej;
  2.  wyrównać tekst do lewej i do prawej;
  3. podzielić tekst na akapity.

   

 11. Edytor tekstu to program do:
  1. tworzenia dokumentu tekstowego;
  2. tworzenia grafiki komputerowej;
  3. wykonywania obliczeń matematycznych.

   

 12. Jak można zaznaczyć cały dokument w blok?
  1. trzeba wcisnąć CTRL + ALT;
  2. trzeba wcisnąć CTRL + A;
  3. trzeba zaznaczać każdy wiersz oddzielnie.

   

 13. Standardowa wielkość czcionki przy tworzeniu podstawowych dokumentów to:
  1. 14 pkt;
  2. 16 pkt;
  3. 12 pkt.

   

 14. Konwertowanie polega na przekształcaniu tekstu na tabelę i odwrotnie poprzez wykonanie pleceń:
  1. Tabela/Konwertuj;
  2. Narzędzia/Dostosuj;
  3. w wordzie nie można konwertować.

   

 15. Aby zmienić tekst pisany małymi literami na wielkie należy:
  1. na pasku MENU wcisnąć FORMAT/Zmień wielkość liter;
  2. na pasku MENU wcisnąć NARZĘDZIA/Dostosuj;
  3. od początku napisać wielkimi literami.

   

 16. W celu ukrycia zbędnych krawędzi tabeli postąpisz wciskając:
  1. na pasku MENU TABELA/Ukryj linie siatki;
  2. na pasku MENU wcisnąć NARZĘDZIA/Dostosuj;
  3. na pasku MENU wcisnąć TABELA/Konwertuj.

   

 17. Jak utworzyć twardą spację?
  1. ALT + SHIFT + spacja;
  2. spacja + CTRL + SHIFT;
  3. CTRL + SHIFT + spacja.

   

 18. Do czego służy zaznaczanie tekstu w blok?
  1. do formatowania czcionek;
  2. do formatowania akapitu;
  3. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

   

 19. Pisać kursywą to znaczy:
  1. pisać pismem pogrubionym;
  2. pisać wielkimi literami;
  3. pisać pismem pochyłym.

   

 20. Standardowa karta papieru ma format:
  1. A4 /210x297/
  2. A5 /148X210/;
  3. B5 /182x257/.

   


Test opracował Stanisław Polak