PRZELICZANIE WAGI CIAŁA

Podaj swoją wagę (w kg)
Podaj swój wzrost (w cm)


 

P O D S U M O W A N I E

Zaliczasz się do grupy

Wskazania autora strony

Powrót