Test nr 3


 1. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. poruszania się po drodze o zmierzchu;
  2. jazdy obok innego uczestnika ruchu;
  3. jazdy z jednym sprawnym hamulcem.

 2. W czasie gęstej mgły:
  1. kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych;
  2. kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni;
  3. kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu.

 3. Policjant stojący przodem z uniesionymi ramionami do jadących pojazdów oznacza:
  1. postawę sygnalizującą jazdy na wprost;
  2. zezwala na skręcenie w lewo;
  3. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

 4. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:
  1. jechać powoli;
  2. zachować ostrożność;
  3. przez cały czas używać dzwonka.

 5. Osoba dorosła prowadząca rower jest:
  1. pieszym;
  2. kierującym;
  3. kierowcą.

 6. Warunkiem przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7 jest umieszczenie go na:
  1. bagażniku umieszczonym z tyłu roweru;
  2. ramie roweru;
  3. dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

 7. Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku to:
  1. omijanie;
  2. wyprzedzanie;
  3. wymijanie.

 8. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać:
  1. 10;
  2. 15;
  3.    5.

 9. Szczególną ostrożność należy zachować podczas:
  1. wyprzedzania;
  2. omijania;
  3. wymijania.

 10. Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:
  1. ułatwić mu przejazd;
  2.  zatrzymać się - w każdej sytuacji;
  3. zjechać na chodnik lub pobocze - w każdej sytuacji.

 11. Ten znak:

  1. określa kierunek drogi z pierwszeństwem przejazdu;
  2. nakazuje jazdę na wprost przez skrzyżowanie;
  3. oznacza drogę jednokierunkową.

 12. Przejeżdżanie przez przejazd dla rowerzystów oznaczony znakiem:

  1. gwarantuje rowerzyście bezpieczne przejechanie w poprzek drogi;
  2. obliguje rowerzystę do zachowania ostrożności;
  3. zwalnia rowerzystę z zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem.

 13. Znak ten oznacza zakaz:

  1. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym;
  2. tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu;
  3. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

 14. Znak ten zobowiązuje kierującego rowerem do jazdy z prędkością:

  1. 10 km/h;
  2. nie większą niż 20 km/h;
  3. z prędkością większą niż 20 km/h.

   

 15. Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla:

  1. rowerów wielośladowych;
  2. rowerów jednośladowych;
  3. motorowerów.

 16. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

   

  1. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu nr 2;
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2;
  3. przejeżdża ostatni.

 17. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

  1. przejeżdża ostatni;
  2. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2;
  3. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.

 18. Wzywając pogotowie ratunkowe należy zadzwonić pod numer?
  1. 998;
  2. 997;
  3. 999.

 19. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
  1. wyłącznie jałową gazę;
  2. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża;
  3. jodynę i gencjanę.

 20. Poszkodowanego w wypadku, który utracił przytomność należy ułożyć:
  1. na brzuchu;
  2. płasko na wznak, na twardym podłożu;
  3. na boku.

   

 Powrót do strony głównej

Test opracował Stanisław Polak