Test nr 2


 1. Kartę rowerową powinien posiadać:
  1. każdy bez względu na wiek;
  2. rowerzysta w wieku od 10 do 18 lat;
  3. rowerzysta w wieku powyżej 18 roku życia.

 2. Kartę rowerową wydaje:
  1. odpłatnie sekretariat szkoły;
  2. nauczyciel wychowania komunikacyjnego lub policjant;
  3. nieodpłatnie dyrektor szkoły.

 3. Rower musi  być obowiązkowo wyposażony w:
  1. co najmniej w jeden działający hamulec;
  2. lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy;
  3. światło odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu.

 4. Włączanie się do ruchu to:
  1. wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła;
  2. dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych;
  3. wjazd z podwórka na drogę główną.

 5. Rowerem może kierować osoba, która?
  1. ukończyła 12 lat i ma przy sobie legitymację szkolną;
  2. ukończyła 10 lat i posiada kartę rowerową;
  3. ma upoważnienie od rodziców.

 6. Holowanie roweru przez kierującego innym rowerem:
  1. jest dopuszczalne, jeżeli holowany rower jest niesprawny technicznie, np. ma zerwany łańcuch;
  2. jest dopuszczalne, pod warunkiem że kierujący rowerem ciągnącym, ma ukończone 13 lat;
  3. jest niedopuszczalne.

 7. Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:
  1. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
  2. na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  3. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

 8. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać:
  1. 10;
  2. 15;
  3.    5.

 9. Kierującemu rowerem zabrania się:
  1. wymijania pojazdów;
  2. omijania pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych;
  3. wyprzedzania pojazdów.

 10. Odległość między kolumnami rowerzystów:
  1. nie jest ustalona;
  2. nie może być mniejsza niż 200 metrów;
  3. powinna wynosić 100 metrów.

 11. Znak ten zabrania rowerzyście:

  1. jazdy rowerem tylko po jezdni;
  2. jazdy rowerem tylko po poboczu;
  3. jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu.

 12. Przejeżdżanie przez przejazd dla rowerzystów oznaczony znakiem:

  1. gwarantuje rowerzyście bezpieczne przejechanie w poprzek drogi;
  2. obliguje rowerzystę do zachowania ostrożności;
  3. zwalnia rowerzystę z zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem.

 13. Znak ten oznacza zakaz:

   

  1. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym;
  2. skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu;
  3. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

 14. Znak ten zobowiązuje do jazdy z prędkością:

  1. 20 km/h;
  2. nie większą niż 20 km/h;
  3. z prędkością większą niż 20 km/h.

   

 15. Znak ten oznacza (droga dla rowerów):

  1. drogę dla rowerów wielośladowych;
  2. drogę dla rowerów jednośladowych;
  3. drogę dla motorowerów.

 16. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

  1. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2;
  2. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3;
  3. przejeżdża ostatni.

 17. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

  1. przejeżdża pierwszy;
  2. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3;
  3. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom.

 18. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
  1. tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń, można wykonać część zadań ratunkowych;
  2. nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna;
  3. nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.

 19. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
  1. wyłącznie jałową gazę;
  2. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża;
  3. jodynę i gencjanę.

 20. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
  1. wyłącznie najbliższy złamaniu staw;
  2. jedynie samo miejsce złamania;
  3. miejsce złamania i najbliższe stawy.

   


 Powrót do strony głównej

Test opracował Stanisław Polak