Test nr 1


 1. Kierującemu rowerem zezwala się na:
  a.    jazdę z jednym skutecznie działającym hamulcem, 
  b.    jazdę bez trzymania rak na kierownicy,  
  c.    jazdę obok innego rowerzysty.  


 2. Jazda rowerem jest dozwolona:
  a.  po każdym chodniku,
  b.  po chodniku pod warunkiem, że obok na drodze poruszają się pojazdy 
             z prędkością powyżej 60 km/h,
  c.  na autostradzie.


 3. Wyprzedzanie jest dozwolone:
  a.    na skrzyżowaniu w ruchu okrężnym,
  b.    na każdym skrzyżowaniu,
  c.    na przejściu dla pieszych.

 4. O pierwszeństwie przejazdu przez skrzyżowanie w pierwszej kolejności decyduje:
  a.  sygnalizacja świetlna,
  b.  policjant kierujący ruchem,
  c.  znaki drogowe.

 5. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, przy którym stoi znak STOP powinieneś:
  a.  nie zatrzymując się przejechać tory, jeżeli nie widać nadjeżdżającego pociągu,
  b.  zatrzymać się przed torami,
  c.  zatrzymać się na torach.

 6. Znak ten: 

  a.  określa kierunek drogi z pierwszeństwem przejazdu.,
  b.  nakazuje jazdę na wprost przez skrzyżowanie,
  c.  oznacza drogę jednokierunkową.

 7. Przejeżdżanie obok stojącego samochodu to:
  a.  omijanie,
  b.  wyprzedzanie,
  c.  wymijanie.

 8. Który znak zabrania wjazdu rowerem?

  a.                 b.                        c.     

 9. Który ze znaków ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu?

  a.                  b.                           c.   

 10. Sygnał ten oznacza:

  a.  zezwolenie na ruch,
  b.  zakaz wjazdu,
  c.  że, za chwilę zapali się sygnał zielony.


  Powrót do strony głównej

Test opracował Stanislaw Polak