Test konkursowy ogólny


 1. Bit jest podstawową jednostką informacji, która jest zakodowana przez 0 lub 1. Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada 4 bitom?

  6;

  8;

  16.

 2. W którym formacie zapiszesz kolorową fotografię, aby zajmowała najmniej miejsca na dysku?

  bmp;

  jpg;

  gif.

 3. Program wybierający numer dostępowy do Internetu bez wiedzy użytkownika to:

  robak;

  dialer;

  wirus.

 4. Kto jest właścicielem praw autorskich zakupionego w sklepie programu komputerowego?

  producent;

  sklep komputerowy;

  osoba kupująca.

 5. Hipertekst to:

  tekst pisany wielkimi literami;

  tekst posiadający odnośniki do różnych dokumentów;

  tekst o dużej liczbie stron.

 6. Zaznacz ciąg znaków, który nie może być IP komputera:

  20.20.20.20;

  193.230.59.1;

  256.255.0.1.

 7. Umieszczając wyraz w nawiasie:

  należy poprzedzić spacją;

  piszemy bez spacji;

  zaczynamy pisać wielką literą.

 8. Do czego służy oprogramowanie OCR?

  zabezpiecza komputer przed wirusami;

  umożliwia automatyczne rozpoznawanie tekstu;

   wspomaga nagrywanie płyt CD i DVD.

 9. Formatowanie tekstu polega na:

  na napisaniu go czcionką kolorową;

  zwiększeniu odstępów między wierszami;

  nadaniu odpowiedniego wyglądu dokumentowi tekstowemu.

 10. Wyjustować to znaczy:

  wyrównać tekst do lewej;

   wyrównać tekst do lewej i do prawej;

  podzielić tekst na akapity.

 11. Który z napisów nie może być nazwą pliku?

  zaproszenie na bal;

  <moje_prace>;

  $adresy$.

 12. Czego dotyczy skrót USB?

  uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal Serial Bus);

    nowej karty dźwiękowej (Ultra Sound Blaster);

  zintegrowanego pakietu aplikacji (Utilities for Small Bussiness).

 13. PS/2, VGA, USB to nazwy określające:

  systemy operacyjne;

  oprogramowanie komputera wspomagające szybkie obliczenia;

  rodzaje portów do których można podłączyć urządzenia zewnętrzne komputera. 

 14. Które zdanie jest prawdziwe?

  monitor to urządzenie wejściowe;

  na ekranie monitora komputer pokazuje przebieg i wynik swojej pracy;

  klawiatura to jedyne urządzenie wejściowe przekazująca komputerowi polecenia.

 15. Organizację plików i katalogów oraz przeglądanie zawartości dysków umożliwia program:

  Internet Explorer;

  Word;

  Eksplorator Windows.

 16. Piksel to:

  najmniejsza część pliku graficznego;

  punkt na ekranie;

  duże powiększenie obrazu.

 17. Jak utworzyć twardą spację?

  ALT + SHIFT + spacja;

  spacja + CTRL + SHIFT;

  CTRL + SHIFT + spacja.

 18. Plik o rozszerzeniu .pps dotyczy programu?

  Logomocja;

  MS Word;

  MS PowerPoint.

 19. Pisać kursywą to znaczy:

  pisać pismem pogrubionym;

  pisać wielkimi literami;

  pisać pismem pochyłym.

 20. Liczba doskonała - to liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych, czyli mniejszych od niej samej. Na przykład liczba 6 jest liczbą doskonałą ponieważ
  6=1+2+3, natomiast 8 nie jest liczbą doskonałą, gdyż dzielnikami właściwymi ósemki są: 1, 2 i 4, a ich suma wynosi 7 (nie równa się liczbie 8). Która z podanych liczb jest doskonała?

  20;

  28;

  32.


Test opracował Stanisław Polak