Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

 

 

Data: 04.03.2004 r.

Klasa: VIc (Justyna T., Karol T.)

Czas realizacji: 45 min.

Prowadzący: Beata Palczewska

 

Temat: Usprawnianie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

 

Cele ogólne:

-       utrwalenie potrzebnego rytmu i płynności dla dobrej kondycji ręka – oko

-       rozwijanie sprawności słuchowej i identyfikacji dźwięków

-       poznanie różnych sposobów zapamiętywania sprzyjających rozwojowi form świadomego
i celowego uczenia się

-       wdrażanie do pokonywania stawianych trudności, właściwej rywalizacji

-       wyrabianie właściwej postawy podczas zajęć

Cele operacyjne:

Możliwe do osiągnięcia:

-       uczeń potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem

-       uczeń utrwali zasób doświadczeń akustycznych i słownictwa

-       uczeń doskonali spostrzegawczość i koncentrację

-       uczeń potrafi samodzielnie i prawidłowo ułożyć wyrazy z rozsypanki literowej

-       uczeń potrafi zapamiętać i powtórzyć prawidłowo tekst wiersza

 

Przebieg zajęć

 

L.p

FORMA ZAJĘĆ

REALIZACJA

POMOCE

UWAGI

1.

Gimnastyka mózgu „Leniwe ósemki”

Kreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (kciukiem najpierw jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na szarym papierze - mazakiem

Szary papier, mazaki

Ćwiczenie to poprawia płynność czytania, zapamiętywania, słuchania i myślenia jednocześnie

2.

Rozpoznawanie zwierząt na ilustracjach

Uczniowie zapoznają się
z treścią obrazków, samodzielnie nazywają zwierzęta, określają ich cechy i czynności, jakie wykonują

Kolorowe ilustracje przedstawiające zwierzęta

Zwierzęta: pies, kot, koń, owca, koza, krowa, świnia, kogut
i inne

3.

Różnicowanie odgłosów zwierząt

Uczniowie wysłuchują nagrania z kasety magnetofonowej i znajdują odpowiednią ilustrację związaną z danym dźwiękiem, wybierając ją
z pozostałych

Kaseta magnetofonowa, magnetofon nagrania
z zestawu „Słucham
i mówię”

Ćwiczenia sprawności słuchowej

 

4.

Zabawa pamięciowa „Zgadnij, jakiego zwierzęcia brakuje”

Nauczyciel chowa jeden obrazek ze zwierzęciem,
a zadaniem ucznia jest odgadywanie, którego brakuje

Osiem wybranych ilustracji ze zwierzętami (pies, kot, owca, koza, świnia, kogut, koń, krowa)

 

5.

Dobieranie podpisów do obrazków

Uczniowie samodzielnie odczytują pojedyncze wyrazy z karteczek
i właściwe dopasowują do ilustracji

Koperta
z nazwami zwierząt

 

6.

Rozsypanka literowa

Uczniowie otrzymują koperty

z rozsypanką literową,
z której tworzą nazwy zwierząt znajdujących się na ilustracjach

Koperta
z rozsypanką literową

Nauczyciel pomaga uczniom

7.

Nauka wiersza
pt. ”Kotek” na pamięć
z jednoczesnym rysowaniem sylwetki kota

Uczniowie wysłuchują tekstu wiersza, obserwują wykonanie rysunku, następnie powtarzają po nauczycielu. Próbują samodzielnie odtwarzać treść wiersza z wykorzystaniem rysunku

Tekst wiersza: „Małe kółko, Duże kółko, Jedno ucho, Drugie ucho,

Trzy wąsiki z prawej strony,

Trzy wąsiki z lewej strony,

Ogonek zakręcony,

I jest kotek tyłem odwrócony”

 

Kartki do rysowania, mazaki

 

8.

Kolorowanie rysunku

Pomalowanie wykonanego przez ucznia rysunku przedstawiającego sylwetkę kota (technika dowolna)

Kredki, mazaki, kolorowe wycinanki

Swobodna rozmowa
z dziećmi

9.

Podsumowanie zajęć

Pochwała ustna, nagrodzenie uczniów naklejkami, pożegnanie

Kolorowe naklejki

 

 

 

Opracowała Beata Palczewska