Sprawdź swoje wiadomości z edytora grafiki Paint.
/uzupełnij tekst/
     

 Program służący do rysowania, malowania i obróbki prac za pomocą 
 komputera określa się mianem
edytora grafiki.
 My na lekcjach informatyki poznaliśmy edytor grafiki o nazwie
 Budowa okna programu Paint przedstawia się następująco:
bullet z narzędziami do tworzenia rysunków;
bullet z zestawem różnych barw;
bullet wskaźnik kolorów;
bullet obszar rysowania i malowania (odpowiednik kartki papieru);
bullet pole wyboru cech narzędzia (dodatkowe możliwości narzędzia).
 Aby użyć potrzebnego nam narzędzia, musimy kliknąć lewym przyciskiem myszy 
 na odpowiednim przycisku .
  to obraz zapisany w postaci zbioru punktów (pikseli), 
 którym przyporządkowane są określone liczby. Liczby te określają 
 barwę danego punktu oraz miejsce, w którym znajduje się on na ekranie.
  to najmniejszy element obrazu, jaki może być wyświetlony na ekranie monitora.
  - zwana też PROSTĄ umożliwia rysowanie prostych odcinków;
 Grubość linii ustalamy, klikając w POLU WYBORU CECH na wybraną grubość linii. 
 Aby dokładnie rysować linię pionową, trzeba podczas jej rysowania trzymać wciśnięty 
 klawisz .
 Używając z wciśniętym lewym przyciskiem myszy wymazujemy wszystko to 
 co gumka napotka na swojej drodze.
 Używając GUMKI z wciśniętym prawym przyciskiem myszy wymazujemy tylko 
 fragmenty rysunku w wybranym kolorze rysowania.
  pozwala rysować dowolne kształty.
  - przez LUPĘ widzimy najdrobniejsze szczegóły rysunku.
 Przy pomocy lupy sprawdzamy czy między poszczególnymi elementami konturu 
 nie ma przerwy. Wybieramy właściwe powiększenie. Kilkakrotne powiększenie ułatwia 
 łączenie elementów i dokonywanie różnego rodzaju poprawek.
  umożliwia rysowanie prostokątów i kwadratów. 
 Kwadrat rysujemy przy wciśniętym klawiszu .
  tworzy figury wielokątne.
 Format graficzny nie posiada żadnej kompresji i nie nadaje się do Internetu.
 Proces polegający na zamianie formatu pliku z jednego na drugi,  np: z GIF na JPEG
 nazywamy
.
 Zmniejszenie wielkości pliku graficznego jest wynikiem .
 Chcąc zapisać w Paincie plik graficzny w formacie jpg należy nadać nazwę, postawić
 kropkę i wpisać .

Test opracował Stanisław Polak