TERMINY   POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO,

SKŁADANIA DOKUMENTÓW   DO  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ    PONADPODSTAWOWYCH

ROK   SZKOLNY   2021/2022

  1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie , z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje:

Termin: od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.  do godz. 15.00

Skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego

Twój doradca zawodowy zaprasza Cię do odwiedzenia specjalnie przygotowanej tablicy dotyczącej rekrutacji do szkół średnich.
Pobierz Kod QR lub

Twój doradca zawodowy zaprasza Cię do odwiedzenia specjalnie przygotowanej tablicy zawodoznawczej. Warto!!!
Pobierz Kod QR lub