INFORMACJA
DOTYCZĄCA ŻYWIENIA

Wpłat proszę dokonywać
w terminie od 06 do 12 września 2019r
 

Cena obiadów za miesiąc
wrzesień 2019r  wynosi:
 

11 dni x 3,80zł = 41,80 zł

         Karteczki na obiady będą do odbioru w stołówce
szkolnej     ul. Rajgrodzka 1 w terminie 16.09.2019r od
godz.9.40

Opłatę wnosi się na właściwy rachunek bankowy

Nr konta 46 1240 5211 1111 0000 4922 7169

Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie,              Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów

W tytule wpłaty proszę
podać:

 imię i nazwisko dziecka oraz klasę      

 

 

Terminy konsultacji i wywiadówek  (pobierz plik…..)


Szanowni Państwo!
Zgodnie ze stanowiskiem MEN dyrektor szkoły nie może podejmować czynności
związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
Informujemy więc, iż w roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie będzie pośredniczyła
w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW. To rodzic decyduje o ubezpieczeniu
dziecka i podpisuje umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.
Obecna polisa NNW grupowa szkolna obowiązuje do 31 sierpnia 2019r. Rodzice,
którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci i zachować ciągłość ochrony, powinni
ubezpieczyć dzieci przed 1 września 2019r.

Jeżeli przedłużą Państwo ubezpieczenie z ubiegłego roku, to ochrona z tytułu ubezpieczenia będzie ciągła. W wypadku podpisania umowy z kolejnym ubezpieczycielem ochrona będzie obejmowała ucznia od dnia podpisania tejże umowy.

 

Rodzice uczniów z rodzin, gdzie dochód nie przekracza 528 zł netto/osobę mogą składać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego w terminie do 15.09.2019 r. do pedagogów szkolnych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto uzyskanych w sierpniu 2019 r.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia 500+.
(druki wniosków do pobrania u pedagogów szkolnych).

Autobus, transportujący uczniów dojeżdżających, będzie kursował od wtorku – 3 września:

  • 7.15 – odbiór dzieci z przystanku (Wójtowskie Włóki ul. Rajgrodzka)

  • 14.00 oraz 15.45 – powrót ze szkoły z przystanku przy ul. Jonkajtysa.