INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻYWIENIA UCZNIÓW

Wpłat proszę dokonywać w terminie od 19 do 26 listopada 2019r 

Cena obiadów za miesiąc grudzień 2019r  wynosi:

(od 02 do 20.12.2019r) 

15 dni x 3,80zł = 57,00 zł

         Karteczki na obiady będą do odbioru w stołówce szkolnej     ul. Rajgrodzka 1 w terminie 02.12.2019r od godz.9.40

Opłatę wnosi się na właściwy rachunek bankowy

Nr konta 46 1240 5211 1111 0000 4922 7169

Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie, Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów

 

W tytule wpłaty proszę podać:

 imię i nazwisko dziecka oraz klasę      

 

 

Terminy konsultacji i wywiadówek  (pobierz plik…..)


Szanowni Państwo!
Zgodnie ze stanowiskiem MEN dyrektor szkoły nie może podejmować czynności
związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
Informujemy więc, iż w roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie będzie pośredniczyła
w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW. To rodzic decyduje o ubezpieczeniu
dziecka i podpisuje umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.
Obecna polisa NNW grupowa szkolna obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r. Rodzice,
którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci i zachować ciągłość ochrony, powinni
ubezpieczyć dzieci przed 1 września 2019 r.

Jeżeli przedłużą Państwo ubezpieczenie z ubiegłego roku, to ochrona z tytułu ubezpieczenia będzie ciągła. W wypadku podpisania umowy z kolejnym ubezpieczycielem ochrona będzie obejmowała ucznia od dnia podpisania tejże umowy. 

Firma, w której w roku szkolnym 2018/2019 byli grupowo ubezpieczani uczniowie to InterRisk. 

Biuro przedstawiciela  mieści się w Augustowie na ulicy Hożej 11a. 

Wszelkie informacje na temat możliwości ubezpieczenia dziecka w InteRisk pod numerami telefonu: 
697 083 990, 504 900 306.

Rodzice, którzy są zainteresowani przedłużeniem
ubezpieczenia na rok 19/20 w firmie InterRisk mogą zapoznać się z ofertą i sposobem wykupienia polisy poniżej:

– pismo przewodnie (pobierz tutaj…)

-ogólne warunki ubezpieczenia (pobierz tutaj…)

Rodzice uczniów z rodzin, gdzie dochód nie przekracza 528 zł netto/osobę mogą składać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego w terminie do 15.09.2019 r. do pedagogów szkolnych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto uzyskanych w sierpniu 2019 r.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia 500+.
(druki wniosków do pobrania u pedagogów szkolnych).

Autobus, transportujący uczniów dojeżdżających, będzie kursował od wtorku – 3 września:

  • 7.15 – odbiór dzieci z przystanku (Wójtowskie Włóki ul. Rajgrodzka)

  • 14.00 oraz 15.45 – powrót ze szkoły z przystanku przy ul. Jonkajtysa.