Interaktywny test 
/
słownik pojęć informatycznych


 1. Co rozumiemy pod pojęciem system operacyjny?
      podrzędny program kontrolujący pracę komputera, 
      to program do pisania tekstu,  
      to nadrzędny i niezbędny program kontrolujący pracę komputera,
       to program do zarządzania grami.  

 2. Co to jest aplikacja?
    system operacyjny,
    program komputerowy.
    program antywirusowy,
    wirus komputerowy.

 3. Skrót HDD są to  pierwsze litery pełnej nazwy dysku twardego.
      prawda,
      fałsz,

 4. Co może być plikiem?
    dowolny program lub dokument stworzony przez użytkownika komputera,
    dowolny katalog,
     dowolny folder,
    katalog i folder.

 5. Nazwa Shareware oznacza:
    licencję programu,
    program do rozpowszechniania za darmo,
     program do rozpowszechniania za darmo lecz z pewnymi ograniczeniami,
    program antywirusowy.

 6. Rozszerzenie pliku to? 
    początkowa nazwa pliku,
    część pliku po kropce,
    program,
    aplikacja.

 7. Co to jest serwer?
    szybki komputer,
    urządzenie odczytujące dane z komputera,
    szybki komputer świadczący usługi w sieci komputerowej,
    szybki komputer zapewniający odbiór informacji z Internetu.

 8. Co oznacz w adresie strony http://?
    protokół URL do pliku,   
    protokół URL do FTP,   
    protokół URL do strony WWW,
     protokół URL do poczty elektronicznej.

 9. Co oznacza protokół FTP?
    metoda przesyłania obrazu przez komputer podłączony do sieci,   
    metoda przesyłania dźwięku przez komputer podłączony do sieci,   
    metoda przesyłania obrazu i dźwięku przez komputer podłączony do sieci,  
    metoda przesyłania i odbierania plików przez komputer podłączony do sieci.

 10. Co to jest HOST?
    terminal komputerowy ,
    drukarka laserowa,
   
  komputer podłączony do sieci, który udostępnia innym użytkownikom Internetu swoje informacje,
    adres strony WWW.

 11. Co to jest hiperłącze?
    jest to łącze lub odsyłacz do określonego miejsca lub pliku,
    jest to łącze telefoniczne,
    jest to łącze radiowe,
    jest to stałe łącze internetowe.

 12. Kogo określamy jako webmaster?
    usługodawca internetowy,
    ktoś, kto zajmuje się tworzeniem stron internetowych, opiekuje się serwerem WWW,
    ktoś, kto zajmuje się programowaniem,
    ktoś, kto zajmuje sie tworzeniem gier komputerowych.Test opracował Stanislaw Polak