Test sprawdzający 
wiadomości ucznia po I roku nauki 1. System operacyjny Windows to zbiór programów, które:
  1. obsługują wyłącznie klawiaturę i monitor;
  2. zarządzają komputerem i nadzorują jego pracę;
  3. wykonują skomplikowane obliczenia matematyczne.

 2. Upgrade to program, który:
  1. zarządza komputerem i nadzoruje jego pracę;
  2. wczytuje programy zewnętrzne do pamięci komputera i je przetwarza;
  3. producent oprogramowania przekazuje użytkownikowi zarejestrowanego programu w celu     
         zastąpienia starszej wersji nowszą.

 3. BIOS jest to:
  1. zbiór zawierający m. in. podstawowe procedury obsługi urządzeń;
  2. interpreter języka BASIC zawarty w pamięci ROM;
  3. jeden z rodzajów pamięci ROM.

 4. Pliki o rozszerzeniu nazwy COM to pliki:
  1. muzyczne;
  2. tekstowe;
  3. wykonywalne.

 5. Pliki o rozszerzeniu DRV to pliki:
  1. graficzne;
  2. wykonywalne;
  3. sterowników.

 6. Urządzenie służące do przenoszenia obrazu z papieru do pamięci komputera to:
  1. drukarka;
  2. ploter;
  3. skaner.

 7. Urządzenia peryferyjne to?
  1. urządzenia wejścia;
  2. urządzenia wyjścia;
  3. urządzenia wejścia i wyjścia.

 8. Jaka jest różnica pomiędzy płytą tradycyjną a zintegrowaną?
  1. szybszy dostęp do pamięci;
  2. płyta główna tradycyjna decyduje o możliwościach komputera;
  3.  płyta główna zintegrowana ma większość elementów zamontowanych na stałe.

 9. Klawisz Backspace pozwala:
  1. skasować cały wiersz;
  2. skasować znak z prawej strony kursora;
  3. skasować znak po lewej stronie kursora.

 10. Schowek to:
  1. urządzenie wejścia;
  2. część pamięci operacyjnej tzw. pamięć podręczna;
  3. specyficzny typ plików graficznych.

 11. Co rozumiesz pod pojęciem sektora dyskietki?
  1. miejsce, gdzie na części zewnętrznej dyskietki można nakleić etykietę;
  2. sektor to obszar o stałej wielkości 512 bajtów;
  3. okienko w górnej części dyskietki powodujące zwolnienie lub jej zablokowanie.

 12. Pamięć operacyjna (o swobodnym dostępie) jest określana symbolem:
  1. RAM;
  2. ROM;
  3. GB.

 13. Piksel to:
  1. jedna litera wyświetlana na ekranie monitora;
  2. jednostka pojemności pamięci komputera;
  3. punkt świetlny na ekranie monitora, najmniejszy element każdego obrazu.

 14. Aby otrzymać 10 identycznych domków w jednym rzędzie, narysujesz:
  1. 10 domków każdy osobno;
  2. 10 prostokątów, 10 okien, ... ;
  3. 1 dom i skopiujesz go 9 razy.

 15. Czego jednostką jest dpi?
  1. rozdzielczości drukarek i skanerów;
  2. szybkości pracy modemu;
  3. szybkości pracy procesora.

 16. Ile bajtów zawarte jest w 4 kB?
  1. 1024;
  2. 2048;
  3. 4096.

 17. Zapis sp2aug@interia.pl oznacza:
  1. protokół przesyłania danych w sieci;
  2. adres strony WWW w Internecie;
  3. adres poczty elektronicznej.

 18. Programy użytkowe to:
  1. DOS, Excel;
  2. Paint, Word;
  3. Windows XP.

 19. Co to znaczy download (w terminologii internetowej)?
  1. połączenie się ze stroną WWW;
  2. wysyłanie danych przez sieć;
  3. ściągnięcie danych z sieci.


 20. Przeglądarka Internetowa to program służący do:
  1. zapisu informacji w Internecie;
  2. odtwarzanie na ekranie monitora wybranych z Internetu stron WWW;
  3. skanowania obrazów.
   


Test opracował Stanisław Polak