Sprawdź swoje wiadomości z budowy komputera.
/uzupełnij tekst/

 to układ elektroniczny odpowiedzialny za realizację najważniejszych funkcji komputera.
to podłoże, na którym są umieszczone najważniejsze układy elektroniczne komputera.
W pamięcikomputer umieszcza programy 
i dane, z którymi w danej chwili pracuje.
Pamięć to pamięć wewnętrzna, zawierająca 
programy startowe umożliwiające uruchomienie komputera.
Przycisk znajdujący się na obudowie komputera naciskamy tylko wtedy, gdy komputer się "zawiesi".
Napęd  to urządzenie, którego zadaniem jest odtwarzanie informacji zapisanych na płycie CD.
Po wyłączeniu komputera wymazywana jest zawartość pamięci .
Urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesyłać informacje między komputerami za pośrednictwem linii telefonicznych to .
to urządzenie zewnętrzne wejściowe, które odczytuje obrazy i zdjęcia, a następnie przesyła je do pamięci komputera.
Monitor to podstawowe urządzenie .

Test opracował Stanisław Polak