Interaktywny test 
/budowa komputera/ 


 1. Pamięć zewnętrzna komputera służy do:
  a.    zapisywania poleceń wydawanych przez użytkownika, 
  b.    przesyłanie informacji między urządzeniami zewnętrznymi,  
  c.    przechowywania danych i programów poza komputerem,
  d.    zapisywania informacji o działającym w danej chwili programie.  

 2. Co to jest ploter?
  a.  rodzaj bardzo szybkiego procesora,
  b.  drukarka do drukowania wielkoformatowych plakatów, map itp.
  c.  super szybka drukarka,
  d.  inaczej napęd CD.

 3. Dyskietki, to rodzaj pamięci:
  a.    wewnętrznej,
  b.    nietrwałej,
  c.    operacyjnej niewielkich rozmiarów,
  d.    zewnętrznej komputera.

 4. Gdy komputer się zawiesi, można spróbować tzw. /miękkiego resetu/ przez naciśnięcie klawiszy:
  a.  Ctrl, Alt, Del,
  b.  Ctrl, Caps Look, Del,
  c.    Insert, Del, End,
  d.  Ctrl, Alt, Enter.

 5. W pamięci operacyjnej komputer:
  a.  przechowuje wszystkie programy z którymi pracował,
  b.  zapisuje na stałe wyniki działania programów,
  c.   zapisuje na stałe program nadzorujący jego pracę,
  d.  umieszcza programy i dane, z którymi w danej chwili pracuje.

 6. Zapalenie się kontrolki stacji dyskietek oznacza: 
  a.  awarie stacji dyskietek,
  b.  zapisywanie lub odczytywanie danych z dyskietki,
  c.  brak dyskietki w stacji,
  d.  konieczność wymiany stacji dyskietki.

 7. Urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesyłać informacje między komputerami za pomocą linii telefonicznej to:
  a.  drukarka laserowa ,
  b.  dysk optyczny,
  c.  modem,
  d.  karta dźwiękowa.

 8. Po wyłączeniu komputera, wymazywana jest zawartość:
  a.  pamięci RAM,   
  b.  dyskietki umieszczonej w stacji dysków,   
  c.  ostatnio przeglądanej płyty CD-ROM,
  d.   pamięci zewnętrznej komputera.

 9. Przycisk Reset, znajdujący się na obudowie komputera naciskamy:
  a.  na zakończenie pracy z komputerem,   
  b.  wtedy, gdy chcemy rozpocząć pracę z innym komputerem,   
  c.  wtedy, gdy nie wiemy, jaki następny krok wykonać  
  d.  tylko wtedy, gdy komputer się zawiesi.

 10. Które zdanie jest prawdziwe?
  a.  monitor to urządzenie wejściowe ,
  b.  na ekranie monitora komputer pokazuje przebieg i wyniki swojej pracy,
  c.  klawiatura to urządzenie wyjściowe
  ,
  d.  klawiatura to jedyne urządzenie wejściowe przekazująca komputerowi polecenia.

 11. Skaner to urządzenie zewnętrzne:
  a.  wyjściowe, drukujące obrazy,
  b.  wejściowe, nadzorujące wyświetlanie grafiki na ekranie monitora,
  c.  wejściowe, odczytujące obrazy, zdjęcia i przesyłające je do pamięci komputera,
  d.  wejściowe, przekształcające obrazy czarno-białe na kolorowe.

 12. Jaką rolę w zestawie komputerowym spełniają urządzenia zewnętrzne?
  a.  umożliwiają przetwarzanie danych wprowadzonych do komputera,
  b.  zapewniają komunikację użytkownika z komputerem,
  c.  rejestrują przebieg pracy z komputerem,
  d.  służą do uruchamiania zestawu komputerowego.Test opracował Stanislaw Polak